Certifikáty

Společnost CLARKSON CZ s.r.o. je držitelem certfikátů ISO 9001 prověřujicí systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2008.

 

CLARKSON CZ je držitelem osvědčení společnosti EKO-KOM o plnění povinností zpětného odběru a  využití odpadu z obalů a jejich další recyklaci.